Oferta

W ramach działalności Drużyny WOPR Sosnowiec zapraszamy serdecznie do współpracy i uczestnictwa w organizowanych przez nas szkoleniach oraz kursach.


KURS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

Termin: od 22.09.2019 w każdą niedzielę (14:00 – 15:30)*

Lokalizacja: Kryta Pływalnia „Żeromskiego” w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4D*

Ilość godzin szkoleniowych: 30 godzin**

Koszt: 500zł – możliwa płatność w ratach

Dolna granica wieku uczestnika kursu: ukończony 12 rok życia (do 18 roku życia, wymagana zgoda prawnego opiekuna)

Wymagania:

– Zaliczenie próby czasowej na dystansie 50m w czasie poniżej 50s (styl dowolny),

– przepłynięcie 15 metrów pod lustrem wody,

– wykazanie się umiejętnością pracy nóg do „żabki” (styl klasyczny)

KURS NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

Termin (wiosna 2020) w każdą sobotę i niedzielę*

Lokalizacja: Kryta Pływalnia „Żeromskiego” w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4D*

Ilość godzin szkoleniowych: 66 godzin**

Koszt: 650zł – możliwa płatność w ratach

Dolna granica wieku uczestnika kursu: ukończony 16 rok życia (do 18 roku życia, wymagana zgoda prawnego opiekuna)

Wymagania:

– Posiadanie stopnia Młodszego Ratownika WOPR,

– zaliczenie próby czasowej na dystansie 100m w czasie poniżej 1m 50s (styl dowolny, ale wyłącznie na piersiach),

– przepłynięcie 25 metrów pod lustrem wody,

– wykazanie się umiejętnością pracy nóg do „żabki” (styl klasyczny)

MŁODZIEŻOWA SEKCJA RATOWNICZA „KROKODYLE”

Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny 2019/2020

Termin: środy i soboty (zajęcia trwają 45 minut)*

Lokalizacja: Kryta Pływalnia „Żeromskiego” w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4D*

Koszt: 80zł za miesiąc

Górna granica wieku uczestnika kursu: do 12 roku życia (wymagana zgoda prawnego opiekuna)

Wymagania: Umiejętność pływania na poziomie podstawowym

Dodatkowo, raz w miesiącu odbędą się zajęcia z zakresu teorii ratownictwa i pierwszej pomocy, w salce multimedialnej Hali Sportowej przy ul. Żeromskiego 4C (obiekt znajduje się tuż przy budynku pływalni). Sekcja ma charakter ciągły, zajęcia będą odbywały się cyklicznie do końca bieżącego roku szkolnego.


*Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć, jak i do zmiany lokalizacji, w której są prowadzone. Jest to jednoznaczne z obowiązkiem bieżącego informowania uczestników kursu o ewentualnych zmianach.

**W 30 godzinach (w przypadku kursu Ratownika WOPR – 66 godzin) lekcyjnych zawarte są zajęcia teoretyczne.