Rusza nabór!

Obrazek

KURS NA STOPIEŃ MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR

Termin: wiosna 2020 w każdą niedzielę*

Lokalizacja: Pływalnia Kryta przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 46A*

Ilość godzin szkoleniowych: 30 godzin**

Koszt: 500zł – możliwa płatność w ratach

Dolna granica wieku uczestnika kursu: ukończony 12 rok życia (do 18 roku życia, wymagana zgoda prawnego opiekuna)

Wymagania:

– Zaliczenie próby czasowej na dystansie 50m w czasie poniżej 50s (styl dowolny),

– przepłynięcie 15 metrów pod lustrem wody,

– wykazanie się umiejętnością pracy nóg do “żabki” (styl klasyczny)

KURS NA STOPIEŃ RATOWNIKA WOPR

Termin: wiosna 2020 w każdą sobotę i niedzielę*

Lokalizacja: Pływalnia Kryta przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 46A*

Ilość godzin szkoleniowych: 66 godzin**

Koszt: 650zł – możliwa płatność w ratach

Dolna granica wieku uczestnika kursu: ukończony 16 rok życia (do 18 roku życia, wymagana zgoda prawnego opiekuna)

Wymagania:

– Posiadanie stopnia Młodszego Ratownika WOPR,

– zaliczenie próby czasowej na dystansie 100m w czasie poniżej 1m 50s (styl dowolny, ale wyłącznie na piersiach),

– przepłynięcie 25 metrów pod lustrem wody,

– wykazanie się umiejętnością pracy nóg do “żabki” (styl klasyczny)

*Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do wprowadzania zmian w harmonogramie zajęć, jak i do zmiany lokalizacji, w której są prowadzone. Jest to jednoznaczne z obowiązkiem bieżącego informowania uczestników kursu o ewentualnych zmianach.

**W 30 godzinach (w przypadku kursu Ratownika WOPR – 66 godzin) lekcyjnych zawarte są zajęcia teoretyczne.